Operativt regelverk

Flyging offshore reguleres i henhold til Forskrift om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1) som gjennomfører forordning (EU) 965/2012 (EASA OPS) som norsk regelverk.

Den 01.07.2018 trådte Forskrift om helikopter offshoreoperasjoner (BSL D 2-3) i kraft. Forskriften inneholder nasjonale krav, som gjelder i tillegg til EASA OPS Annex V Subpart K (Helicopter Offshore Operations - HOFO).

Krav til helikopterselskapene når de skal bruke helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs er fra 1.7.2019 regulert i Forskrift om luftfart med helikopter-bruk av offshore helikopterdekk (BSL D 5-1).

I tillegg forholder norske helikopteroperatører seg til NOG-066 Anbefalte retningslinjer for flyvning på petroleumsinnretninger.