Om samarbeidsforumet

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) skal være en pådriver i forhold til ansvarlige myndigheter og aktører, slik at anbefalte tilrådninger i delutredningene NOU 2001:21 og NOU 2002:17 "Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel" blir gjennomført. SINTEF sin helikoptersikkerhetsstudie nr 3 (HSS-3) ble fremlagt i april 2010. SF vil arbeide med tilrådningene i studien. Forumet vil også kunne ta opp andre aktuelle problemstillinger som har betydning for helikoptersikkerheten og følge opp med forslag til konkrete tiltak.

Tilrådingene er delt inn i fire kategorier

  1. Ansvarsavklaringer myndigheter, myndighetssamarbeid
  2. Helikopter - tekniske og operative krav
  3. Krav til helikopterdekk, installasjoner
  4. Flysikringstjeneste, (lufttrafikktjeneste, samband, navigasjon og flyværtjeneste)