Sikkerhetstiltak

Norge, i samarbeid med de andre nordsjølandene, har diskutert nye krav til motorytelser og kraftreserver for offshore helikoptre. Den 16. juli 2019 innførte Norge en prøveordning som tillater bruk av høyere motvindskomponent ved avgangsberegning i "Performance Class 2e" enn det som regelverket tilsier. Tilsvarende ordning har også blitt innført av UK CAA på engelsk side. Prøveordningen gjelder frem til 1. mai 2020, og Luftfartstilsynet gjør en evaluering av ordningen sammen med helikopteroperatørene våren 2020 for å vurdere om denne skal innføres som en permanent ordning.