Illustrasjonsfoto av helikopter som er parkert i et snødekt landskap

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om Samarbeidsforum (SF)

Aktuelt

Helikopterdekk på norsk kontinentalsokkel - utfordringer og løsninger

I september 2019 vedtok SF å opprette en arbeidsgruppe som skulle vurdere forskjellige problemstillinger knyttet til drift og bruk av helikopterdekkene på norsk sokkel. Rapporten fra SFs Arbeidsgruppe Helikopterdekk ble framlagt for medlemmene i forumet på møtet 16.09.2021, og kan leses her.

Risikonivå i Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP) - Ptil Hovedrapport 2020

Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen, og er også av allmenn interesse. RNNP er et viktig verktøy med tanke på å bidra til å etablere et omforent bilde over utviklingen av utvalgte forhold som påvirker risiko. RNNP er derfor spesielt viktig på trepartsarenaene i petroleumsvirksomheten. Partenes eierskap til prosessen og resultatene er i så måte viktige.

Engelsk oversettelse av BSL D 5-1 er publisert

Det er nå publisert en uoffisiell oversettelse av selve forskriften om bruk av offshore helikopterdekk.

Gå til aktuelt arkiv →