Illustrasjonsfoto av helikopter som er parkert i et snødekt landskap

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om Samarbeidsforum (SF)

Aktuelt

European Plan for Aviation Safety, EPAS 2020-2024

European Plan for Aviation Safety (EPAS) oppdateres årlig og gir en samlet oversikt over det arbeidet som pågår og det som planlegges i EASA regi for de kommende årene. Ny utgave ble publisert 20.1.2020.

Ny Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Revidert versjon av BSL D 5-1 trådte i kraft 01.07.2019

The European Plan for Aviation Safety, EPAS 2019-2023

The European Plan for Aviation Safety (EPAS) er bygget på en proaktiv tilnærming for å støtte fremtidig vekst i luftfarten, og samtidig sikre et høyt og uniformt sikkerhetsnivå for alle medlemsstater i EU/EØS.

Gå til aktuelt arkiv →