Illustrasjonsfoto av helikopter som er parkert i et snødekt landskap

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel.

Les mer om Samarbeidsforum (SF)

Aktuelt

Engelsk oversettelse av BSL D 5-1 er publisert

Det er nå publisert en uoffisiell oversettelse av selve forskriften om bruk av offshore helikopterdekk.

Ny forskrift om sivil statsluftfart med offentligrettslig formål mv. (BSL A 8-1) publisert

Den lenge tillyste forskriften om sivil statsluftfart er nå vedtatt og publisert på Lovdata. Den trer i kraft fra 1. januar 2021.

Sikkerhetsdirektiv for EC225/AS332L2 opphevet

Luftfartstilsynet opphevet 14. mai 2020 det norske sikkerhetsdirektivet som har vært gjeldende siden kort tid etter ulykken ved Turøy 29. april 2016. Det skjedde samtidig med at CAA-UK gjorde det samme for Storbritannia.

Gå til aktuelt arkiv →