Helikoptersikkerhetsstudie 4 offentliggjort 17.01.2023

Fra forordet i rapporten: "Denne rapporten er resultatet av et godt samarbeid mellom petroleumsnæringen, helikopterbransjen, fagforeninger, myndigheter og forskning i en felles innsats for å forbedre sikkerheten ved helikoptertransport på den norske kontinentalsokkelen. Vi håper våre anbefalinger vil være til nytte for fellesskapet, og at bransjen og luftfartsmyndigheten følger opp våre forslag til konkrete sikkerhetstiltak. HSS-4-studien er den fjerde i en serie med omfattende studier av offshore helikoptersikkerhet, og bygger spesielt på den forrige HSS-3-studien (2010) og den mellomliggende HSS-3b-studien (2017)." Kort beskrivelse av sikkerhetsstudiene og lenker til disse, finner du ved å velge "Sikkerhetsstudier og statistikk" i menyen øverst til høyre.