Møter og møtereferat

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) har to faste møter i året, som avholdes i Stavanger. I tillegg kalles medlemmene inn til ekstraordinære møter ved behov.

SF kan opprette arbeidsgrupper, som skal utrede spesielle saker for forumet. 

 Møtedatoer for 2023

  • 16. mars (hos Norges Rederiforbund i Oslo)
  • 14. september

 Møtedatoer for 2024

  • 14. februar
  • Datoer for videre møter ikke satt