Møter og møtereferat

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) har fire faste møter i året, som avholdes i Stavanger. I tillegg kalles medlemmene inn til ekstraordinære møter ved behov.

SF kan opprette arbeidsgrupper, som skal utrede spesielle saker for forumet.  

 Møtedatoer for 2020

  • 12. mars - Dette møtet er utsatt inntil videre. 

Luftfartstilsynet har på bakgrunn av det pågående utbruddet av Covid-19 (koronavirus) innført begrensninger på møte- og seminarvirksomheten. Dette er i tråd med helsemyndighetenes gjeldende råd om å begrense slik aktivitet.

  • 18. juni
  • 17. september
  • 19. november