Møter og møtereferat

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) har fire faste møter i året, som avholdes i Stavanger. I tillegg kalles medlemmene inn til ekstraordinære møter ved behov.

SF kan opprette arbeidsgrupper, som skal utrede spesielle saker for forumet.  

 Møtedatoer for 2019

  • 14. mars
  • 20. juni
  • 12. september
  • 21. november