Møter og møtereferat

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) har to faste møter i året, som avholdes i Stavanger. I tillegg kalles medlemmene inn til ekstraordinære møter ved behov.

SF kan opprette arbeidsgrupper, som skal utrede spesielle saker for forumet.  

 Møtedatoer for 2023

  • 16. mars (hos Norges Rederiforbund i Oslo)
  • 14. september