Møter og møtereferat

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) har to faste møter i året, som avholdes i Stavanger. I tillegg kalles medlemmene inn til ekstraordinære møter ved behov.

SF kan opprette arbeidsgrupper, som skal utrede spesielle saker for forumet. 

 Møtedatoer for 2024

  • 14. februar
  • 11. juni
  • 19. september (tentativt)