NOU 2001:17 og 2002:17

Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel ble opprettet av Luftfartsdirektøren i juni 2003 etter anbefaling i utredningene NOU 2001:21 og NOU 2002:17 "Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel". De offentlige utredningene kom i stand som følge av at helikoptersikkerheten offshore var under nivået for ordinær ruteflyging. Det er særlig den siste ulykken i Nordsjøen, Norneulykken, 8. september 1997, hvor både besetning og passasjerer omkom, som har ført til ekstra fokus på helikoptertrafikk og sikkerhet på norsk sokkel.

NOU 2001:21

NOU 2002:17