Helikopterdekk på norsk kontinentalsokkel - utfordringer og løsninger

I september 2019 vedtok SF å opprette en arbeidsgruppe som skulle vurdere forskjellige problemstillinger knyttet til drift og bruk av helikopterdekkene på norsk sokkel. Rapporten fra SFs Arbeidsgruppe Helikopterdekk ble framlagt for medlemmene i forumet på møtet 16.09.2021, og kan leses her.