Norsk Olje og Gass Retningslinjer

Norsk Olje og Gass har utarbeidet retningslinjer for hvordan de fleste områder av oljeindustrien skal reguleres. Dette gjelder også for offshore flyging. Retningslinje nr. 066 er Norsk Olje og Gass anbefalte retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger. Alle helikopteroperatørene på norsk sokkel forholder seg til disse retningslinjene i tillegg til luftfartsreglene.

Du kan laste ned Offshore Norges retningslinje nr. 066 her