Ny (EU) Basic Regulation

Ny Basic Regulation (NBR), Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council, ble innført i EU 4. juli 2018.

Den 4. juli 2018 ble Ny Basic Regulation, Regulation (EU) 2018/1139, innført i EU. NBR endrer blandt annet Forordning (EU) 376/2014, som omhandler rapportering av ulykker og hendelser.
Gjennom "Flexibility Provitions" har Norge fått utsettelse på implementering av NBR, og denne forventes å bli tatt inn i norsk lov i løpet av første halvår 2020.

Du kan laste ned Regulation (EU) 2018/1139 her (PDF)