EASA OPS

Europeisk regelverk for luftfartsoperasjoner, forordning (EU) 965/2012 (EASA OPS),  trådte i kraft i Norge 28.10.2014. EU vedtar jevnlig endringforordninger til reglene (IR) og EASA beslutter tilhørende endringer til veiledningsmaterialet (AMC/GM).

EASAs side for EASA OPS inneholder oppdatert versjon av forordningen slik den er vedtatt i EU. Den lister også hver enkelt endringsforordning. Siden finner du her.

Før endringer til EASA OPS blir gjeldende i Norge må de vedtas som endring til gjennomføringsforskriften BSL D 1-1. I  BSL D 1-1 §§ 1 og 1a ligger det lister over de endringsforordningene som er trådt i kraft her i landet. For offshoreoperasjoner er det også viktig å merke seg BSL D 1-1 § 4a om nasjonal tillatelse. 

EASA publiserer en hendig samling av både IR og AMC/GM som "Easy Access Rules". Merk at denne ikke nødvendigvis viser hva som er gjeldende regelverk til enhver tid. Det tar litt tid før EASA oppdaterer samlingen etter endringer og det er ikke sikkert alle endringene er trådt i kraft i Norge enda.