Sikkerhetstilrådinger

Oppfølging av sikkerhetstilrådinger gitt av undersøkelsemyndigheter i Europa er nå tilgjengelig i en felles database. Tilrådingene ligger i denne basen, og etter det vi vet skal også svar/tilbakemeldinger på tilrådinger kommet fra 1.7.2019 også nå være tilgjengelig (Commission Implementing Decision (EU) 2019/1128). Svar som er kommet tidligere er normalt ikke tilgjengelig.

Oversikt over alle europeiske sikkerhetstilrådinger samt de svarene på disse som er kommet etter 1.7.2019 er tilgjengelig i European Central Repository for Safety Recommendations (ECR-SRIS): SRIS