Offisielle undersøkelsesrapporter

Her er lenker til nettsteder hvor rapporter om pågående og avsluttede undersøkelser av luftfartsulykker og -hendelser fra statlige undersøkelsesmyndigheter / havarikommisjoner publiseres.

Norge: Statens havarikommisjon for transport: SHT luftfart

UK: Air Accidents Investigation Branch rapporter: AAIB

Sverige: Statens Haverikommisjons rapporter om sivil luftfart SHK

Australia: ATSB National Aviation Occurrence Database ATSB