Utenlandske helikoptersikkerhetsstudier

Storbritannia

I februar 2014 publiserte UK CAA  sin studie i CAP 1145: Civil Aviation Authority – Safety review of offshore public transport helicopter operations in support of the exploitation of oil and gas.

Transportkommiteen i parlamentet behandlet ulykken som skjedde 23.8.2013 i Sumburgh og CAP 1145 og et sammendrag er publisert 30.6.2014  Transport Committee - Second Report Offshore helicopter safety

Oppfølgingsrapporter til CAP 1145 er publisert:

I januar 2015 CAP1243: Offshore Helicopter Review Progress Report

I september 2016 CAP1386: Safety review of offshore public transport helicopter operations in support of the exploitation of oil and gas: Progress report 2016