Statistikk offshoreflyging

Siden Turøy-ulykken i 2016, der 13 mennesker omkom, har det ikke vært fatale ulykker på norsk kontinentalsokkel i forbindelse med helikoptertransport. 

Det flys ca 42.000 flytimer offshore ut fra Norge hvert år.  I siste 3-år periode (2016-2019) har ulykkesraten vært 0,00.  Dette skyldes aktivt flysikkerhetsarbeid blant annet av helikopteroperatørene, av myndighetene, i oljeselskapene og NOG, samt i Samarbeidsforum.

I henhold til Ptil’s RNNP rapport, er det gjennomsnittlige antall persontimer pr. år  ca. 600.000 for tilbringertjeneste. Det flys ca. 63.000 passasjerer pr. år i forbindelse med skytteltrafikk. Det var i 2018 innrapportert 534 hendelser som er relevante for RNNP.