Internasjonalt arbeid

Samarbeidsforum (SF) er representert i "Offshore Helicopter National Aviation Authorities" og EASA Rotorcraft Committee (R.COM).

Samarbeidsforum (SF) er representert i "Offshore Helicopter National Aviation Authorities-møter" som foregår to ganger pr år.  På møtene deltar luftfartsmyndighene fra Norge, Danmark, UK, Nederland og Irland.  Dette er alle nasjonene som er involvert i offshore flyging i Nord-sjøen.  På møtene diskuteres felles regelverk, utstyrskrav, endringer av prosedyrer, og saker som et land ønsker belyst og vurdert av andre.

Samarbeidsforum er også representert i EASA Rotorcraft Committee (R.COM). R.COM etablerte European Safety Promotion Network Rotorcraft (ESPN-R) i januar 2017 og er en del av EASA Member States' Advisory Bodies (MAB). R.COM har møter 3 ganger i året.

Du kan lese mer om EASA R.COM og ESPN-R her