Forskning

Samarbeidsforum er involvert i forskning i samarbeid med Helicopter Safety Research Management Committee (HSRMC) i England.

Samarbeidsforum er involvert i følgende forskningsprosjekter i samarbeid med HSRMC i England:

  • Intelligent management of HUMS-data
  • Motion Severity Index og Wind Severity Index (sikkerhetsindikasjon i forbindelse med landing på bevegelige dekk)
  • GPS-guided offshore approaches (Underveis- og innflygingsprosedyrer til innretninger på sokkelen).
  • Lightning Strikes to Helicopters Operating in the North Sea Region (studie om forutsigelse og varsling av fare for lynnedslag i helikoptre)

 Lenke til HSRMC's side.