The European Plan for Aviation Safety, EPAS 2019-2023

The European Plan for Aviation Safety (EPAS) er bygget på en proaktiv tilnærming for å støtte fremtidig vekst i luftfarten, og samtidig sikre et høyt og uniformt sikkerhetsnivå for alle medlemsstater i EU/EØS.

EPAS er sammenfallende med målene i Global Aviation Safety Plan (GASP). Denne utgaven av EPAS reflekterer de nye prioriteringer når det gjelder implementering av ny Basic Regulation, som trådte i kraft 11. september 2018.

Du kan laste ned EPAS 2019-2023 her (PDF)