Ny forskrift om sivil statsluftfart med offentligrettslig formål mv. (BSL A 8-1) publisert

Den lenge tillyste forskriften om sivil statsluftfart er nå vedtatt og publisert på Lovdata. Den trer i kraft fra 1. januar 2021.

Luftfartstilsynet har utarbeidet forskrift om sivil statsluftfart. Statsluftfart er kort fortalt luftfartsvirksomhet, i regi av offentlige myndigheter, for å utøve sentrale myndighetsoppgaver.
Eksempler på dette er bruk av luftfartøy til politivirksomhet, brannslukkings- og redningsarbeid med bruk av luftfartøy, og bruk av luftfartøy til tollvirksomhet og grenseovervåking. Forskriften inneholder flysikkerhetsreglene for slik offentlig luftfartsvirksomhet som ikke er militær luftfartsvirksomhet.

Kunngjøringen i AIC-N 16/20 

Forskiften og veiledningen finnes her.