European Plan for Aviation Safety, EPAS 2020-2024

European Plan for Aviation Safety (EPAS) oppdateres årlig og gir en samlet oversikt over det arbeidet som pågår og det som planlegges i EASA regi for de kommende årene. Ny utgave ble publisert 20.1.2020.

Nyhetsartikkelen fra 20.1.2020 og lenke til EPAS finnes her.

EPAS er etter hvert blitt omfattende, dokumentet nærmer seg 300 sider.

Av spesiell interesse kan kanskje være planlagt regelverksarbeid. Det er presentert i planen med hvert sitt RMT nummer (RMT.xxx). Arbeid som er på trappene er flyge- og tjenestetidsbegrensninger for helikopteroperasjoner RMT.0494 FTL rules for helicopter operations (kap 5.2.1) og utvidelse av nytt treningsregime til helikopteroperasjoner RMT.0599 Update of Subpart FC of Part-ORO (evidence-based training) Subtask 3 (kap 5.3.3).

Spesielle saker som angår helikopter finnes i kapittel 7.